Nếu các bạn chưa biết một trong số vấn đề sau thì xem bài viết này.

  • Tôi muốn trong lúc trình chiếu cho học sinh, tôi vẫn có thể làm việc khác như check mail, facebook trên máy tính của mình?
  • Tôi muốn biết trong slide tiếp theo mình sẽ nói về vấn đề gì?
  • Tôi muốn xem phần ghi chú mình đã soạn trong Powerpoint để nhớ những ý chính?
  • Tôi muốn có đồng hồ ngay trên màn hình để sắp xếp thời gian trình chiếu của mình?

 


Đây là màn hình bạn sẽ nhìn thấy khi trình chiếu (office 2010/2007)Màn hình học sinh nhìn thấyMàn hình bạn nhìn thấy khi trình chiếu ở Office 2013


Khi ta nối máy tính với Projector, thông thường có 2 chế độ kết nối.

  • Duplicate: màn hình máy tính và Projector giống nhau
  • Extend: Màn hình 2 máy tính khác nhau, thông thường Project sẽ là màn hình mở rộng nằm phía bên phải, trên màn hình này sẽ hiển thị các thông tin trong chế độ Presenter View. Nếu bạn muốn di chuyển chuột qua màn hình này, hãy di chuyển chuột qua đường biên phải trên máy tính, chuột sẽ di chuyển qua màn hình projector.

Như vậy để màn hình máy tính và Projector khác nhau ta có 2 bước.

  1. Kết nối Projector với máy tính ở chế độ Extend
  2. Chọn chế độ "Use Presenter View" trong powerpoint khi trình chiếu.Trên Window 7 hoặc 8, bấm Window + P để chọn chế độ kết nối với ProjectorTrên máy laptop thông thường có phím Fn + biểu tượng projector để kết nối với Projector. Hoặc bạn có thể click phải vào desktop để chọn chế độ kết nối.


  • cong-nghe-day-hoc , powerpoint