Khóa học "Camera RAW dành cho Photographer" của Chris Orwig. Đây là khoá học khá toàn diện về Camera RAW trên Photoshop CC.


 

Chọn nội dung video cần xem bên dưới

00. Welcome 01. What is Camera Raw? 02. Should I use Camera Raw or Photoshop? 03. Using the exercise files 04. Opening and viewing your raw photographs 05. Opening JPGs or TIFFs 06. Opening files from Bridge 07. Zooming in and out 08. Getting familiar with the interface 09. Saving images from Camera Raw 10. Opening images from Camera Raw to Photoshop 11. Using Camera Raw as a filter in Photoshop 12. Learning the basic adjustments 13. Improving underexposure 14. Correcting overexposure 15. Recovering highlight and shadow detail 16. Crafting the look with the basic controls 17. Previewing your progress with before and after views 18. Correcting color balance 19. Using the White Balance tool and controls 20. Using Clarity to improve your photographs 21. Using Vibrance and Saturation 22. Creating different looks with the Basic panel 23. Using the HSL controls for precise color control 24. Opening multiple photographs from Photoshop 25. Opening multiple photographs from Bridge 26. Batch processing 27. Using the Crop tool 28. Cropping to improve composition 29. Leveling or straightening an image 30. Creating a dramatic black-and-white landscape 31. Creating stronger black-and-white people photos 32. Adding a color-toned effect 33. Creating a pano 34. Building an HDR image 35. Reducing unwanted digital noise 36. Creating tack sharp photos 37. Improving a travel photograph 38. Edge sharpening an architectural photograph 39. Sharpening portraits 40. Next steps

Subscribe kênh Youtube của TapHuan tại https://goo.gl/9jNbuP

Tham khảo thêm khóa học "Xử lý ảnh từ A-Z" của TapHuan.vn tại đây.

Bạn thích Blend màu? Hãy join vào Group Blend màu tại đây để được cập nhật thường xuyên các bài viết.

Nếu bài viết hay vui lòng Share và Like https://www.facebook.com/taphuan nhé.

Comment ngay bên dưới để đánh dấu bài đọc. Kết bạn với Dạy Học Trực Tuyến để theo dõi các bài viết mới. Mỗi ngày đều có từ 1 đến 2 tips được đăng tại TapHuan.vn bạn nhé. Các tips đều được biên soạn kỹ lưỡng dành cho tất cả mọi người có thể học.


  • gioi-thieu-khoa-hoc