Tặng account khóa học "Photography 101" của Joseph Linaschke.


Cẩm nang các tư thế chụp ảnh chân dung dành cho các bạn Photographer. Cập nhật cả 2 phần, tổng cộng hơn 90 tư thế.


  • nhiep-anh